Assen

Basisgegevens


Provincie Drenthe
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 10522
CBS Code 0106
Aantal inwoners 66.177
Oppervlakte 81.94 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Assen

Archiefverordening


Datum vaststelling 05-04-2012
Titel Archiefverordening gemeente Assen 2012
Verslaglegging college aan gemeenteraad geen

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling Drents Archief