Arnhem

Basisgegevens


Provincie Gelderland
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 10795
CBS Code 0202
Aantal inwoners 148.070
Oppervlakte 97.99 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Arnhem

Archiefverordening


Datum vaststelling 31-05-2010
Titel Archiefverordening Arnhem 2010
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar, indien nodig wordt gevraagd om toelichting van de archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling Gelders Archief