Apeldoorn

Basisgegevens


Provincie Gelderland
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 11075
CBS Code 0200
Aantal inwoners 156.199
Oppervlakte 339.91 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Apeldoorn

Archiefverordening


Datum vaststelling 26-11-2009
Titel Archiefverordening gemeente Apeldoorn 2009
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie ondergebracht bij private rechtspersoon
Archiefbeherende instelling CODA (Cultuur Onder Dak Apeldoorn)