Amstelveen

Basisgegevens


Provincie Noord-Holland
Begindatum 01-01-1964
Amsterdamse Code 10799
CBS Code 0362
Aantal inwoners 81.796
Oppervlakte 41.45 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Amstelveen

Archiefverordening


Datum vaststelling 25-09-2013
Titel Archiefverordening gemeente Amstelveen
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie dienstverleningsovereenkomst
Archiefbeherende instelling Stadsarchief Amsterdam