Amersfoort

Basisgegevens


Provincie Utrecht
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 10948
CBS Code 0307
Aantal inwoners 146.592
Oppervlakte 62.86 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Amersfoort

Archiefverordening


Datum vaststelling 06-10-2009
Titel Archiefverordening van de gemeente Amersfoort 2009
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie onderdeel gemeentelijke organisatie
Archiefbeherende instelling Archief Eemland