Ameland

Basisgegevens


Provincie Fryslân
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 11153
CBS Code 0060
Aantal inwoners 3.503
Oppervlakte 58.83 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Ameland

Archiefverordening


Datum vaststelling 10-02-1997
Titel Archiefverordening van de gemeente Ameland 1997
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling Historisch Informatiecentrrum Noordoost Fryslân