Almere

Basisgegevens


Provincie Flevoland
Begindatum 01-01-1986
Amsterdamse Code 10018
CBS Code 0034
Aantal inwoners 190.655
Oppervlakte 129.6 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Almere

Archiefverordening


Datum vaststelling 19-01-2012
Titel Archiefverordening 2011
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie onderdeel gemeentelijke organisatie
Archiefbeherende instelling Stadsarchief Almere