Alkmaar

Basisgegevens


Provincie Noord-Holland
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 10527
CBS Code 0361
Aantal inwoners 93.936
Oppervlakte 29.26 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Alkmaar

Archiefverordening


Datum vaststelling 27-02-2006
Titel Archiefverordening
Verslaglegging college aan gemeenteraad geen

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie gemeenschappelijke regeling
Archiefbeherende instelling Regionaal Archief Alkmaar