Albrandswaard

Basisgegevens


Provincie Zuid-Holland
Begindatum 01-01-1812
Amsterdamse Code 10124
CBS Code 0613
Aantal inwoners 24.674
Oppervlakte 21.87 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Albrandswaard

Archiefverordening


Datum vaststelling 03-07-2006
Titel Archiefverordening van Albrandswaard 2006
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar met overleg verslag archivaris

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris ja
Wijze van organisatie dienstverleningsovereenkomst
Archiefbeherende instelling Stadsarchief Rotterdam