Aa en Hunze

Basisgegevens


Provincie Drenthe
Begindatum 01-01-1998
Amsterdamse Code 10787
CBS Code 1680
Aantal inwoners 25.785
Oppervlakte 276.35 km2
Gemeentegeschiedenis http://www.gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Aa en Hunze

Archiefverordening


Datum vaststelling 23-12-1999
Titel Archiefverordening van de gemeente Aa en Hunze
Verslaglegging college aan gemeenteraad eenmaal per twee jaar

Organisatie Archiefbeheer


Gemeentearchivaris nee
Wijze van organisatie
Archiefbeherende instelling