Zeeuws Archief


Basisgegevens


ISIL-code
Archiefwiki 3.118
Bezoekadres
Email-adres
Juridische vorm gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam

Werkgebied


Aantal deelnemende gemeenten 2
Aantal inwoners 69.956
Oppervlakte 182 km2

Veere gemeenschappelijke regeling 21.926
Middelburg gemeenschappelijke regeling 48.030

map-generator.net