Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg


Basisgegevens


ISIL-code
Archiefwiki 3.52
Bezoekadres
Email-adres
Juridische vorm gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam

Werkgebied


Aantal deelnemende gemeenten 5
Aantal inwoners 95.766
Oppervlakte 146 km2

Doesburg gemeenschappelijke regeling 11.636
Westervoort gemeenschappelijke regeling 15.336
Duiven gemeenschappelijke regeling 25.550
Zevenaar gemeenschappelijke regeling 32.234
Rijnwaarden gemeenschappelijke regeling 11.010

map-generator.net