RHC Groninger Archieven


Basisgegevens


ISIL-code
Archiefwiki 3.37
Bezoekadres
Email-adres
Juridische vorm gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam

Werkgebied


Aantal deelnemende gemeenten 1
Aantal inwoners 189.991
Oppervlakte 78 km2

Groningen gemeenschappelijke regeling 189.991

map-generator.net