Historisch Centrum Het Markiezenhof


Basisgegevens


ISIL-code geen
Archiefwiki 3.55
Bezoekadres Steenbergsestraat 6 ; 4611 TE ; Bergen op Zoom ; Nederland
Email-adres archiefdienst@bergenopzoom.nl
Juridische vorm onderdeel van gemeentelijke organisatie

Werkgebied


Aantal deelnemende gemeenten 3
Aantal inwoners 111.029
Oppervlakte 318 km2

Steenbergen dienstverleningsovereenkomst 23.273
Woensdrecht dienstverleningsovereenkomst 21.682
Bergen op Zoom onderdeel gemeentelijke organisatie 66.074

map-generator.net