Historisch Archief Westland


Basisgegevens


ISIL-code geen
Archiefwiki 3.116
Bezoekadres Stokdijkkade 2 ; 2671 GW ; Naaldwijk ; Nederland
Email-adres historischarchiefwestland@gemeentewestland.nl
Juridische vorm onderdeel gemeentelijke organisatie

Werkgebied


Aantal deelnemende gemeenten 1
Aantal inwoners 99.776
Oppervlakte 80 km2

Westland onderdeel gemeentelijke organisatie 99.776

map-generator.net