Het Utrechts Archief


Basisgegevens


ISIL-code
Archiefwiki 3.98
Bezoekadres
Email-adres
Juridische vorm gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam

Werkgebied


Aantal deelnemende gemeenten 2
Aantal inwoners 372.314
Oppervlakte 118 km2

Utrecht gemeenschappelijke regeling 311.367
Nieuwegein dienstverleningsovereenkomst 60.947

map-generator.net