CODA (Cultuur Onder Dak Apeldoorn)


Basisgegevens


ISIL-code geen
Archiefwiki 3.16
Bezoekadres Vosselmanstraat 299 ; 7311 CL ; Apeldoorn ; Nederland
Email-adres archief@coda-apeldoorn.nl
Juridische vorm privaatrechtelijke rechtspersoon

Werkgebied


Aantal deelnemende gemeenten 1
Aantal inwoners 156.199
Oppervlakte 340 km2

Apeldoorn ondergebracht bij private rechtspersoon 156.199

map-generator.net